Monday, December 22, 2008

Nawba dans le mode grib


Ensemble Albaycin
Nawba dans le mode grib


TrackList :

01. Msaliya
02. Tusiyya
03. Tidkarukum zindi
04. Istixbar
05. Kursi btayhi
06. Amla ku-us xilaza
07. Kursi btayhi
08. Qadi al hawa lam yazrif bi hali
09. Kursi dari
10. Allah allah as dazni nazsaqu
11. Dumuzi rasa-il
12. Istixbar
13. Kursi dari
14. Ya zasiqin lahbat jimar
15. Tusiyyat al insirafat
16. Man yazti qalbu lil milah
17. Tusiyyat al insirafat (suite)
18. Ya sazatan haniyya
19. Kaliftu bil badri
20. Wa zasiyya nuqim zala wad fas
21. Amsi ya rasul li dar alhabib
22. Ya uhila alhima
23. Tusiyyat al kamal


Part 1

Part 2